Huvudskillnaden är att all-vädersdäcken är konstruerade för användning under både sommar- och vinterförhållanden, så de är i grunden en hybrid mellan sommar- och vinterdäck. Du bör inte köra med sommardäck under vinterförhållanden, men med all-vädersdäck kan du om de är godkända för vinterbruk. Du bör annars byta sommardäck till vinterdäck för att köra säkert och i de flesta länder också lagligt.

sommardäck

Leave a Reply

Your email address will not be published.